מחירון לדוגמא
200 יחידות200 ₪
500 יחידות390 ₪
1000 יחידות4600 ₪
2000 יחידות530 ₪
5000 יחידות580 ₪